REFERENCE • AJM d.o.o., Kungota: izgradnja ekološkega parkirišča, izgradnja platoja za kosovne odpadke, postavitev ograje, vgradnja in priklop čistilne naprave,
 • AVTOKOLETNIK d.o.o., Maribor: ureditev okolja in izgradnja avtosalona Nissan ter avtosalona za rabljena vozila,
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR,
 • ECOM d.o.o., Ruše: izgradnja parkirišča in opornega zidu, postavitev ograje,
 • ELEKTRO MARIBOR: investicijska in vzdrževalna dela,
 • JOSEF STEINER d.o.o., Lenart: izgradnja prizidka poslovnega objekta,
 • KAčAR-MONT d.o.o., Maribor: Hotel Kačar - izgradnja opornega zidu,
 • MELTAL d.o.o., Slovenja vas: izgradnja parkirišča,
 • MOM-Komunalna direkcija MB: izgradnja opornega zidu v Melju, izgradnja pločnika v Zrkovcih,
 • MZ VET PESNICA: priključitev kanalskega hišnega priključka,
 • NIGRAD d.d., Maribor: obnova javne poti Šentilj - ''Šefov klanec'',
 • OBČINA LOVRENC NA POHORJU: ureditev dohodnih poti na pokopališču,
 • OŠ JANKA GLAZERJA, RUŠE: izgradnja zunanjega športnega igrišča, tlakovanje notranjega dvorišča,
 • OSNOVA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE, VRTEC RUŠE: priprava podlage za gumi plošče,
 • PLANA d.o.o., Maribor: izgradnja obrtno-proizvodnega objekta,
 • POŠTA FRAMSKA, Maribor: izgradnja dvižne ploščadi,
 • POŠTA RAČE: obnova prostorov,
 • POŠTA SLOMŠKOV TRG, Maribor: sanacija zunanjega zidu in vodnjaka,
 • prestavitev visokonapetostnega omrežja in izgradnja javne razsvetljave na avtocesti PTUJ,
 • REFLEX d.o.o., PE- POLJčANE: dovozna cesta,
 • REFLEX d.o.o., Podgrad: ureditev okolja, izgradnja opornega zidu, zamenjava kanalizacije,
 • SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MARIBOR: ureditev okolice,
 • STANINVEST d.o.o., Maribor: obnovitev ploščadi KARDELJEVA,
 • SWATY d.o.o., Maribor: plato za kosovne odpadke, ureditev okolja,
 • VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA MARIBOR: ureditev okolice,
 • ZOBNE AMBULANTE MARIBOR: ureditev okolice.